Lyssna på eleverna så blir både produkten och kommunikationen bättre
Oavsett om du är rektor med ansvar för ett studieförberedande eller yrkesförberedande program är utmaningarna desamma: att öka intresset för din gymnasieskola och därmed få fler sökande elever, attrahera fler och bättre lärare samt finna bra samarbetspartners. 

Allt börjar med eleverna. För att vinna slaget om dem, måste du veta vad som kan få din skola att sticka ut i bruset. Det gör du genom att måla upp bilden av gymnasieskolans roll och vad eleverna kan förvänta sig att få ut. 

När konkurrensen om eleverna ökar blir den digitala kommunikationen viktigare än någonsin. Skolans hemsida är konstant tillgänglig och fungerar både som reklam- och informationsplattform. Sociala media tar hela tiden pulsen på hur det dagliga arbetet fungerar – vad eleverna känner, tycker och vill.

Tänk utifrån och in – inte inifrån och ut.

En grundregel är att känna sin målgrupp. Att locka med datorer, restaurangluncher, halvdagar, gymkort eller körkort hjälper inte någon skola att stå ut i längden och öka sin attraktionskraft. Det krävs mer än så. Kvalitetsutveckling är – och har alltid varit – vägen till att vinna i konkurrensen om eleverna. Det börjar med att förstå vikten av att vara medveten om vad skolan har att erbjuda. Här gäller det att lyssna, förstå trender och tendenser och att acceptera att skolan är i ständig förändring. I förlängningen fungerar nöjda elever som marknadsförare. Vad eleverna talar om, vad de lyfter fram som unikt, vad som gör dem glada, starka, målmedvetna och lyckosamma kan skolan påverka genom att aktivt förbättra sin kommunikation.


Gustavsbergs gymnasium – ett av våra senaste uppdrag

Under hösten 2020 samarbetade LA+B med Gustavsbergs gymnasium, som insett vikten av förändring när man stod inför utmaningen att rekrytera elever inför deras förstahandsval. Skolans utmaningar var få sökande elever, sviktande ekonomi, oinspirerande lokaler, svagt varumärken och en hel del fördomar.

En projektplan utformades utifrån skolåret och ett flertal aktiviteter planerades. Vi höll en serie workshops med ledningsgruppen, vilket resulterade i ett flertal viktiga insikter och områden att arbeta med. Filmer om skolan och dess olika profiler spelades in. Vi planerade och utformade olika kampanjer. Vi tog fram en ny kommunikationsstrategi som omfattade re-branding, identitet och grafisk design, sociala media och content produktion samt en ny kommunikationsplattform.

Vi skapade dessutom ett digitalt öppet hus, där rektorn Christian Eklöv Hagman agerade programledare och gjorde ett imponerande jobb tillsammans med personal och elever. Under sändningstid fanns personal i separata chattrum där blivande elever och föräldrar kunde ställa frågor. Programmet återsändes fyra gånger med nyinspelade inslag och sågs av cirka 3500 personer. Som en jämförelse hade de tidigare fysiska evenemangen haft mellan 20 och 50 deltagare.

Resultatet blev rekordmånga ansökningar inför det nya läsåret, med bland annat ett fulltecknat Kriminologiprogram. Skolan etablerade också ett antal nya samarbeten med bland andra Värmdö Hockey, Djurgården Fotboll, Ung I Värmdö och Värmdö Puckelpist som gav ett flertal nya profiler. Lokalpressen skrev om Gustavsbergs gymnasium ett femtontal gånger och i nationella medier nämndes skolan i sex artiklar. 


Även i sociala medier var framgången ett faktum, vilket hjälpte till att stärka konkurrenskraften:


+ 500 % fler följare på YouTube
+ 35 % fler följare på Instagram och Facebook
+ 380 % ökad räckvidd på social media
+ Digitalt Öppet Hus med totalt 3542 besökare

 

Gustavsbergs gymnasium visar hur man med enkla medel och genom att nå rätt målgrupp med rätt budskap i rätt kanaler både kan få fler sökande och skapa ett starkare engagemang.